Rukodělný kroužek - palačinky

V rukodělném kroužku si děvčata a chlapci  pod vedením paní Marcely Bakalářové připravili chutné palačinky.