Správní a provozní zaměstnanci 1950-2010

Kromě učitelů se žáci denně setkávají také s pracovníky, bez kterých si provoz školy neumíme představit - se správními a provozními zaměstnanci. 
V přehledu najdete jména všech školníků, uklízeček, vedoucích školní jídelny a kuchařek prakšické školy.