Státní znak na budově školy

Autorem československého znaku na Základní škole v Prakšicích je kamenosochař Martin Stehlíček z Bojkovic, který žil v letech 1906-1959. Je autorem mnoha sakrálních soch na Bojkovsku a Uherskobrodsku.
Znak sám navrhl a v letech 1940-1950 vyrobil. Nejprve byl vytvořen sádrový model, z něj byla vyrobena sádrová forma, do které byla nalita tzv. cementodrť. Zadní část znaku je vyztužena železnou armaturou.
Definitivní podoba detailů byla dokončena po ztvrdnutí směsi a odstranění formy ručním sekáním.
Jde o státní znak z první republiky (Masarykův), kde je na hlavě lva koruna, uprostřed znaku je dvojitý kříž se třemi pahorky.
Celkem byly vyrobeny tři identické kusy, z čehož jeden je v Prakšicích, jeden (poškozený) je uložený v domě autorova syna v Bojkovicích. Kam byl dodán poslední znak, není známo.

Ing. Josef Hefka
(In: Prakšické noviny, prosinec 2007, s. 10)

Při generální rekonstrukci školy a zateplování budovy bylo rozhodnuto, že původní státní znak bude odstraněn. Jsme velmi rádi, že byly pochopeny a přijaty argumenty vedení školy o jedinečnosti tohoto znaku, který ve své původní podobě přečkal i socialistickou éru a našly se takové technologické postupy, které umožnily jeho zachování.

Vedení školy