Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kovaříková

Email: jana.kovarik@seznam.cz

Telefon: 737 640 529 nebo tel. školy 572 672 250