Hnutí "Na vlastních nohou" je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. 
Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. 
V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. 
Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. 
Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.

Spolupráce naší školy s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka trvá od doby jejího vzniku, tedy od roku 1990. Prostřednictvím paní učitelky Jany Kovaříkové zasílají naši žáci pravidelně po celou dobu vánoční přáníčka prezidentce hnutí paní Běle Gran Jensen. Výtěžek z prodeje těchto přáníček pomáhá dětem u nás i ve světě.

V posledních letech se aktivně zapojuje i žákovský parlament, který samostatně organizuje Dětský bál, jehož výtěžek je zasílán na konto Stonožky. Finanční prostředky pro Stonožku děti získávají prodejem výrobků keramické dílny, malbou na sklo, hedvábí apod. Děkujeme všem, kteří přispívají na dobrou věc.

Dne 3. května 2007 byla naše škola ustanovena koordinátorem hnutí Na vlastních nohou pro oblast Moravy. Zájemci o spolupráci nás mohou kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kovaříková

Email: jana.kovarik@seznam.cz

Telefon: 737 640 529 nebo tel. školy 572 672 250


Následky bouřky 12.6.2010 - padlý strom zničil stonožkovou informační tabuli 

Současnost - tabule je opět na svém místě


Děkujeme panu Josefu Kadlčkovi za opětovný sponzorský dar - výrobu stonožkové informační tabule