Žáci 1. třídy se do projektu také zapojili kresbou, malbou, kombinovanou technikou v rámci výtvarné výchovy, ale také pohledem z koruny stromů. Vybrali si zdravý silný strom a pod dohledem na něj opatrně vylezli tak, aby neublížili sobě ani stromu.