Uvolnění žáka z výuky - formuláře, omluvenky

Uvolnění z výuky - jednodenní absence

Omluvení z hodiny tělesné výchovy 

Částečné nebo úplné uvolnění z výuky tělesné výchovy 

Uvolnění z vyučování - ozdravný pobyt