Uvolnění žáka z výuky - formuláře, omluvenky

Uvolnění z výuky - jednodenní absence

Omluvení z hodiny tělesné výchovy 

Částečné nebo úplné uvolnění z výuky Tv

Uvolnění z vyučování - ozdravný pobyt

Uvolnění z předmětu z důvodu podpory talentu

Žádost o uvolnění žáka z důvodu odjezdu autobusu

Žádost o pokračování v základním vzdělávání