Formuláře ke stažení a tisku

Uvolnění z výuky - jednodenní absence:

Omluvení z hodiny tělesné výchovy: 

Částečné nebo úplné uvolnění z výuky Tv:

Uvolnění z vyučování - ozdravný pobyt:

Uvolnění z předmětu z důvodu podpory talentu:

Žádost o uvolnění žáka z důvodu odjezdu autobusu:

Žádost o pokračování v základním vzdělávání: