-----------------------------------------------------------------------------------------------
učivo 16. - 20. března

  • Oba pracovní listy vytisknout, nalepit do sešitu.
  • Používat učebnici str. 8-9. Vypracované úkoly budou kontrolovány ve škole, nemusí se to posílat. 
  • Všichni opakovat kraje ČR, umět najít na mapě všechny kraje ČR a hlavní města, dále najít na mapě řeky: Vltava, Labe, Morava......
  • Mapu trénovat denně.

Martin Kutálek

  • Pozor: První hodinu po návratu do školy bude provedena kontrola sešitů. Kdo nebude mít pracovní listy vypracované, nalepené v sešitě, nebo je ztratí, nebo zapomene doma bude hodnocen automaticky 5. Prosím rodiče, aby na své děti dohlédli. Děkuji.