Z třídnických hodin v 6. třídě - září 2021

S nástupem do 6. třídy žáky čekalo plno změn, asi jedna z nejvýraznějších je změna třídní učitelky. Hned 2. 9. jsme tedy vytvořili jakýsi pomyslný „ostrov“, který symbolizuje naši třídu. Zatím si každý na tomto ostrově vytvořil své místečko a cestičky ke spolužákům. V průběhu roku budeme náš ostrov zvelebovat, obohacovat o společné zážitky.

17. 9. jsme si založili pomyslné firmy (skupiny žáků). Stejně jako ve skutečných firmách i tady byl úspěch firmy založen na vzájemné schopnosti dohodnout se na co nejvýhodnějším postupu, bez spolupráce úplně všech by výrobek nebylo možné vytvořit. Výkony skupin byly velmi vyrovnané, což je perfektní – znamená to, že se žáci dokázali dohodnout a společně najít cestu k dosažení cíle, nakonec se ale vítěz objevil. Každopádně pochvala všem!

Jeden z posledních teplých dnů letošního roku (28. 9.) jsme využili k venkovním hrám a táboráku společně s rodiči. Někteří z nich zvládli velmi pěkně tento den popsat, takže si jejich náhled na akci můžete přečíst (jsou tam nějaké pravopisné chybičky, ale ty jim snad odpustíte, určitě to bude časem lepší, jsme teprve šesťáci)