Dopolední vyučování

 Odpolední vyučování

6.55

7.40

nultá hodina

13.20

13.50

polední přestávka

7.30

7.50

příprava na vyučování

13.50

14.35

7. vyučovací hodina

7.50

8.35

1. vyučovací hodina

14.40

15.25

8. vyučovací hodina

8.45

9.30

2. vyučovací hodina

15.30

16.15

9. vyučovací hodina

9.30

9.50

příprava na vyučování




9.50

10.35

3. vyučovací hodina




10.45

11.30

4. vyučovací hodina




11.40

12.25

5. vyučovací hodina




12.35

13.20

6. vyučovací hodina