- celkový přehled školních aktivit

-----

Exkurze nemocnice Uh. Hradiště zájemci z 8. a 9. třídy – 12. 10. 2022

12. 10. 2022 navštívili zájemci z 8. a 9. třídy nemocnici v Uh. Hradišti, aby se seznámili nejen se zdravotnickými profesemi potřebnými ve zdravotnictví. Poznali jsme práci hygienické stanice, vyzkoušeli si na vlastním těle, že dokonale vydezinfikovat ruce není až tak jednoduché. Navštívili jsme dětské oddělení, kde zdravotní sestra přiblížila žákům pracovní den lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu. Nahlédli jsme také do jedné velmi zajímavé části technického zázemí. Mnoho kroků a času sestrám ušetří tzv. potrubní pošta, nemusí přenášet zdravotnický materiál na jiná oddělení osobně. Materiál vloží do boxu opatřeného čipy a pošle potrubím, kam je potřeba.  Laborantky nám ukázaly určování krevní skupiny a jak se oddělují jednotlivé složky krve od dárců, jak vůbec darování krve probíhá.

Gajdůšková

Dílny COPT Uh. Brod 8. a 9. tř. – 10. 10. 2022

Žáci se seznamují s možností studia na střední škole COPT Uh. Brod formou tzv. dílen. Mohli si vyzkoušet práci v dílně, seznámit se s CNC stroji, modelovali na PC v různých grafických programech. První návštěva proběhla 10. 10., ještě nás čekají   2 návštěvy. Děkujeme organizátorům ze střední školy za perfektně připravený program. Osobní návštěva školy s ukázkami práce nám o škole určitě řekne mnohem více než jen např. text na webových stránkách.

Gajdůšková


Exkurze SPŠOA Uherský Brod Předbranská

Žákům 7. třídy 19. 12. 2022 studenti oboru Sociální činnost připravili pod vedením svých vyučujících program. První část byla zaměřena na téma drogy (škoda, že z důvodu nemocnosti studentů nemohlo proběhnout divadélko, ale i tak se nám aktivita líbila), v druhé části programu nás seznámila paní učitelka s výukou na škole, pohráli jsme se s výukovými programy na tabletu, a nakonec jsme navštívili praktickou učebnu, kde jsme si vyzkoušeli první pomoc, dále si ukázali, jak se studenti učí problematiku péče o malé i o velké.

Pavlína Gajdůšková

Finanční gramotnost – projektový den

Žáci 8. a 9. třídy se formou hry Finanční jistota seznámili se základními pojmy ze světa financí – např. hypotéka, spotřebitelský úvěr, stavební spoření, životní pojištění, akcie, dluhopisy…

Pavlína Gajdůšková

Exkurze UTB Zlín 12. 6. 2023

Jako jiné roky i letos se někteří žáci v matematice a fyzice snažili získat další vědomosti navíc, poctivě se mimo výuku připravovali a účastnili matematické nebo fyzikální olympiády. A že příprava není jednoduchá, zabere spoustu volného času, dá opravdu hodně práce, potvrdí každý, kdo to jednou zkusil. I když se nepodařilo získat úplně první místa, už za tuto snahu si všichni účastníci zasloužili pochvalu a určitě i odměnu v podobě výletu.

Nebyl to výlet ledajaký, ale připravený na míru právě dětem zvědavým a šikovným. Navštívili jsme totiž laboratoře Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tam jsme si vyzkoušeli práci s mikroskopy optickými a seznámili se s elektronovými. Stali jsme se svědky velmi zajímavého výzkumu organických materiálů, ukázali nám techniku izolace a kultivace buněk na nosiči. Možná někdy v budoucnu bude možné využití pro tvorbu náhradních lidských tkání za ty, které už člověku dosloužily. Třeba velmi zajímavý obor tkáňového inženýrství někoho zaujal a bude se mu někdy sám chtít věnovat.

Exkurze se zúčastnilo 18 statečných.

Pavlína Gajdůšková

Školní výlet 7. třída 15. – 16. 6. 2023

Ve čtvrtek 15. 6. nás autobus zavezl do obce Boršice a odtud už jsme pokračovali pěšky. Zhruba po 10 km jsme dorazili do cíle – zahrada v Buchlovicích.

Cestou jsme se zastavili u přehrady Smraďavka a u zámečku (lázní) Smraďavka, kde jsme se pokochali nádherným okolím s rybníčky a naplnili v restauraci bříška.

I když už se zdáli všichni unaveni, po příchodu do zahrady se objevily nové síly. Dívky se ubytovaly v chatičce a hochy na dost dlouhou dobu zaměstnalo stavení stanů a hlavně přestavování, když změnili názor na jejich umístění. Bezvadným zážitkem byl místní potůček, kde se dalo nejen umýt, ale v horkém dnu i skvěle zabavit. Zahráli jsme hry i na „souši“, k večeru opekli špekáčky. Po celou dobu pobytu se našim dobrým kamarádem stalo odvážné sousedovo koťátko. Dobrodružstvím byla i noční výprava k hradu Buchlov, kterou jsme ale bohužel nedokončili, kopec velký, nohy bolí… I když se tedy nakonec nemůžeme pochlubit tím, že jsme v noci došli na hrad, jak vypadá les za téměř úplné tmy, jsme vyzkoušeli. Po návratu byla povolena ještě chvíle posezení a tajemných her u táboráku. Jsme na výletě – takže byla povolena mimořádně pozdní večerka – půlnoc, ale i takto dlouhý den utekl velmi rychle.

Ráno už jsme stihli jen posnídat, uklidit stany a okolí a odebrat se opět pěšky na další cestu. Ještě zbyl drobný čásek na koupení drobných dárků na náměstí v Buchlovicích a pak už jen cesta autobusem domů.

Pavlína Gajdůšková