Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

Přehled akcí školy ve školním roce 2021/22

Exkurze nemocnice Uh. Hradiště zájemci z 8. a 9. třídy – 12. 10. 2022

12. 10. 2022 navštívili zájemci z 8. a 9. třídy nemocnici v Uh. Hradišti, aby se seznámili nejen se zdravotnickými profesemi potřebnými ve zdravotnictví. Poznali jsme práci hygienické stanice, vyzkoušeli si na vlastním těle, že dokonale vydezinfikovat ruce není až tak jednoduché. Navštívili jsme dětské oddělení, kde zdravotní sestra přiblížila žákům pracovní den lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu. Nahlédli jsme také do jedné velmi zajímavé části technického zázemí. Mnoho kroků a času sestrám ušetří tzv. potrubní pošta, nemusí přenášet zdravotnický materiál na jiná oddělení osobně. Materiál vloží do boxu opatřeného čipy a pošle potrubím, kam je potřeba.  Laborantky nám ukázaly určování krevní skupiny a jak se oddělují jednotlivé složky krve od dárců, jak vůbec darování krve probíhá.

Gajdůšková

Dílny COPT Uh. Brod 8. a 9. tř. – 10. 10. 2022

Žáci se seznamují s možností studia na střední škole COPT Uh. Brod formou tzv. dílen. Mohli si vyzkoušet práci v dílně, seznámit se s CNC stroji, modelovali na PC v různých grafických programech. První návštěva proběhla 10. 10., ještě nás čekají   2 návštěvy. Děkujeme organizátorům ze střední školy za perfektně připravený program. Osobní návštěva školy s ukázkami práce nám o škole určitě řekne mnohem více než jen např. text na webových stránkách.

Gajdůšková


Exkurze SPŠOA Uherský Brod Předbranská

Žákům 7. třídy 19. 12. 2022 studenti oboru Sociální činnost připravili pod vedením svých vyučujících program. První část byla zaměřena na téma drogy (škoda, že z důvodu nemocnosti studentů nemohlo proběhnout divadélko, ale i tak se nám aktivita líbila), v druhé části programu nás seznámila paní učitelka s výukou na škole, pohráli jsme se s výukovými programy na tabletu, a nakonec jsme navštívili praktickou učebnu, kde jsme si vyzkoušeli první pomoc, dále si ukázali, jak se studenti učí problematiku péče o malé i o velké.

Pavlína Gajdůšková

Finanční gramotnost – projektový den

Žáci 8. a 9. třídy se formou hry Finanční jistota seznámili se základními pojmy ze světa financí – např. hypotéka, spotřebitelský úvěr, stavební spoření, životní pojištění, akcie, dluhopisy…

Pavlína Gajdůšková