– učili jsme se sloveso BE, otázky a krátké odpovědi a opakovali jsme dny  v týdnu

 Učivo na týden: 16. - 20. března 2020

Opakujeme slovíčka 2C, dopíšeme 2D a naučíme.

Uč 22, cvičení 3. Přečtěte text pod obrázkem a odpovídejte na otázky u 3A. Jestli byste potřebovali poslech k textu, můžete mě kontaktovat na dolní uvedeném emailu a pošlu vám to přes email.

PS 18, cvičení 2+3. Vyplnit slova do cvičení.

PS 18/4 je opakovací cvičení na předložky.

Otázky se slovesem BE jsme už cvičili. Teď se procvičujeme otázky, které začínají s tázacími slovíčky (what, who, where, how, atp.)

PS 19/6 – z daných slov utvořte otázky a pak najdi odpověď pod cvičení (a-g).

Na konec mi napište z uč 23, cvičení 4B a 6A do emailu: bartosova@zspraksice.cz abych viděla, jestli to zvládnete.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
23. -  27. března

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30. 3. - 3. dubna

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 17. dubna (změna termínu)

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 24. dubna

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27. - 1. května

zadání v příloze