učili jsme se měsíce v roce a řadové číslovky, narozeniny a svátky v

 Anglii a opakujeme přítomný prostý čas

 Učivo na týden: 16. - 20, března 2020

Opakujeme slovíčka 1B a C, dopíšeme 1D a naučíme.

Uč 13/3A Opakujeme otázky v přítomném prostém času:

Do / Does + podmět + infinitiv (významového slovesu)? (otázky ano / ne)

(Do you like pizza? Yes, I do. / No, I don’t.)

Vyplňte cvičení 3B (školní sešit).

PS 8 – cvičení 1, 2 a 3

A ještě otázky, které začínají s tázacími slovíčky (what, who, where, how, atp.):

(Wh-)  do / does + podmět + infinitiv (významového slovesu)?

(What do you like? I like pizza.)

PS 9 – cvičení 4 + 5

Na konec mi napište z uč 13, cvičení 4B do emailu: bartosova@zspraksice.cz abych viděla, jestli to zvládnete.

---------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27. března

zadání v příloze

----------------------------------------------------------------------------------------------

30. 3. - 3. dubna

zadání v příloze

----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 17. dubna (změna termínu)

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 24. dubna

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27. - 1. května

zadání v příloze