Učivo na týden od 11. - 13. března

Dokončili jsme kapitolu dělení desetinných čísel, žáci dokáží dělit desetinné číslo přirozeným číslem a provést zkoušku. Dále jsme zvládli dělení desetinného čísla desetinným číslem, ale u části žáků ještě přetrvávají obtíže s výpočtem, pokud je dělitel víceciferný. U dělení umíme provádět zkoušku a určovat zbytek.

Poslední učivo probrané ve škole je Dělitel a násobek – úvod – 2 hodiny, definováno a procvičeno co je dělitel a hledání dělitelů postupným dělením. Definováno, co je násobek.

Následuje postupné určování znaků dělitelnosti, nejprve dělitelnost deseti, dále pěti, dvěma třemi, atd...

V geometrii je probráno poslední učivo osová souměrnost, žáci dokáží konstruovat obrazy bodu, úsečky, obrazce v osové souměrnosti.

Jako úplně poslední je započatá kapitola trojúhelník, opakovány druhy trojúhelníků, značení vrcholů a stran. Vnitřní úhly a vnější úhly trojúhelníka, součet vnitřních úhlů, určování chybějícího vnitřního úhlu. Zmíněna jednou trojúhelníková nerovnost.

Následuje zavedení pojmu VÝŠKA TROJÚHELNÍKU (jen zapsáno – neprocvičeno)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo na týden od 16. 3. - 20. 3. 2020

Pro dobrovolné procvičování doporučuji navštívit stránku Škola s nadhledem (skolasnadhledem.cz) , kde je sekce online cvičení (záložka nahoře). Tam si vybereš  2. stupeň a matematiku, případně jiný předmět. Vyzkoušej.

Pondělí 16. 3. 2020

Aritmetika

Spočítej si jako rozcvičku z pracovního sešitu 98/1, je to jednoduché, tak na dvě minuty.

Piš do sešitu, datum 16. 3. 2020

uděláme cvičení z pracovního sešitu 99/1 dole jen řádek A,

dále slovní úlohu 100/5, pozor – zápis, výpočet, odpověď

a potom 101/11

Použij učebnici – pracuj do sešitu

pěkně si opiš rámeček ze strany 53

ze strany 54 vyřeš cvičení 5, musíš ověřit dělením, například 65=5*13 (hvězdička je krát) pokud je pravda, piš ANO

Potom zkus vyřešit 54/7 (pozor-slovní)

výsledky si zkontroluj

ODPOČINEK (chvilku)

Pěkně si přepiš rámeček ze strany 55.

Souhlasíš s tím, co je tam napsané?

Pokračování v úterý!

Úterý 17. 3. 2020

Zavzpomínej si a vyřeš z p. s. (pracovní sešit) 95/11

Zkus jestli porozumíš cvičení 95/12, dávej pozor na slova v zadání, výsledky si zkontroluj

Do sešitu si opiš rámeček ze str. 56 v učebnici

vypracuj cvičení 56/4,5,6 je to lehké

Vyzkoušej si nový poznatek na cvičení p.s. 1,2,3 a přečti si rámeček 108 dole . Rozumíš tomu?

Pokud budeš mít chuť, zkus navštívit mathplayground.com a zapni si kapitolu Multiply a Divide

(násobení a dělení)

Čtvrtek 19. 3. 2020 - geometrie

učebnice geometrie, sešit , rýsovací pomůcky

načrtni si do sešitu (nezapomeň datum) 36/5, odpověz na otázky

zavzpomínej na vnitřní úhly(podívej se zpátky) a vyřeš 37/6 řádek B

teď to bude těžší – zkus 38/8 (pozor – kolik minut má stupeň)

cvičení 40/4 vyřešíš snadno, všechny případy si načrtni

Zvýšit pozornost !! 41/8 jen sloupec A – obrázek načrtni – krásně, jako ve třídě

Druhá hodina

Najdi si v sešitě, kde máš zápis o Výšce trojúhelníku. Jestli ho nemáš, najdeš ho na str. 42

Prohlédni si pečlivě pravou polovinu rámečku, je tam případ tupoúhlého trojúhelníka a jeho výšky

napiš nadpis VÝŠKY TUPOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKA

Narýsuj si podobný, ale trochu větší trojúhelník do sešitU

pomůcka – pokud je trojúhelník tupoúhlý, musíš jeho strany nejprve PRODLOUŽIT,

pak PŘILOŽIT RYSKU a teprve RÝSOVAT VÝŠKU.

(klidně si to připiš k tomu obrázku)

!!! pozor !!! ryska leží na straně a výška musí protnout VRCHOL!!!

Jestli se ti to povedlo, to zjistíš, když všechny výšky prodloužíš. Pokud ano, protnou se v jednom bodě (který je mimo trojúhelník)

Gratuluji, a teď si k tomu připiš modrý pruh ze str. 43 , vezmi telefon , stránku vyfoť a pošli mi je mailem (bartos@zspraksice.cz)

Pátek 20. 3. 2020

Nadpis Dělitelnost dvěma

opsat oba rámečky ze str 57

Myslím, že to znáte z 1. stupně, zkus si to na cv58/1,2,3,4,5

pokud to šlo hladce, zkus p.s. 107/7,8

Nezapomeň na mathplayground

-----------------------------------------------------------------------------------------------učivo na týden 23. 3 - 27. 3. 2020

pondělí 23. 3. 2020

Procvičuj zjišťování, jestli je číslo dělitelné, piš do sešitu (datum 23. 3. 2020), pracovní sešit cv. 105/1a2

Zopakuj si násobky - prac. sešit 107/1 a 2

zkus, jestli dokážeš 107/7 – musíš dobře číst zadání – např součet dvojnásobků čísel – nejprve uděláš dvojnásobky a potom je sečteš.

Napiš mi do mailu, jaké jsou znaky dělitelnosti 10, 100, 5, 2, (to znamená např. Číslo je dělitelné pěti, když má modrý ocas, ...)

úterý 24. 3. 2020

Zápis do sešitu (úprava – datum 24. 3. 2020)

Dělitelnost třemi – opiš rámeček ze str. 59, nejprve ten spodní potom ten horní .

Přečti si pozorně všechny poznámky A,B,C a D

Vyzkoušej cvičení 59/1 a 2 Daří se ti to? U každého čísla uděláš ciferný součet (např 1563 c.s. ´1+5+6+3=15 – číslo je dělitelné třemi)

Kontrolní úkol

Vypracuj bez výsledků 60/3 a fotku mi pošli.

čtvrtek 26. 3. 2020 – geometrie

1. hodina

Opakuj do sešitu – p.s. 142/1, 2 a 3 – nakresli a postuně odpovídej

Zkus 143/9 – není to tak těžké, jak to vypadá

Další je 144/1

Výška trojúhelníku – podívej se zpátky, jak se výška rýsuje (musíš použít pravítko s ryskou, jedeš ryskou po straně až protneš protější vrchol) – výška má název podle strany (stejné jako vrchol)

Udělej cvičení147/1 do sešitu

Pokud se ti to povedlo, 147/5 a pak odpočívej

2. hodina

Opiš si nový zápis (úprava - datum)

-rámeček str. 45, nejprve ten horní a pak ten druhý.

Přečti si poznámky A, B, C

Zkus cvičení 46/1 A i B (vzpomeň si, jak se dělají středy stran – do kružítka odhadem více než polovinu strany, oblouky z krajních bodů nad i pod, průsečíky proložit pravítkem, pravítko protíná stranu v jejím středu-vyznačit střed. Potom spojuješ středy stran s protějšími vrcholy.)

Pošli mi fotku.

Zapamatuj si rozdíl :

!!!!! VÝŠKY SE DĚLAJÍ PODLE RYSKY, TĚŽNICE DO STŘEDŮ STRAN !!!!

pátek 27. 3. 2020

Procvičovat dělitelnosti – pracovní sešit 112/1,2,3

Opiš si pravidlo z p. s. - rámeček 113 – dělitelnost devíti

Vyzkoušej na 113/13

zapiš si :

Dělitelnost šesti

Číslo je dělitelné šesti, pokud je současně dělitelné dvěma (sudé) a třemi (ciferný součet dělitelný třemi)

Pořádně zarámuj a vyzkoušej : Vymysli si deset trojciferných čísel , u každého ověř, jestli je dělitelné šesti a pak to dokaž dělením.

Pošli mi fotku, hezký víkend.

----------------------------------------------------------------------------------------------

učivo na týden 30. 3. - 3. 4. 2020

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

učivo na týden 6. - 10. dubna

Procvičuj www.onlinecviceni.cz

2. stupeň – Matematika –Pro 6. ročník -  Přirozená čísla – Pamětné násobení a Pamětné dělení

2. stupeň – Matematika – Pro 6. ročník – Dělitelnost – Dělitelnost dvěma, třemi, čtyřmi, šesti, osmi

2. stupeň – Matematika –Pro 6. ročník – Geometrie – Trojúhelník druhy, těžiště, těžnice, výška