Český jazyk a literatura

týden od 11.3. – 13.3.

ČJ

  • procvičovat čtení a psaní dosud probraných písmen, následné tvoření slov, jednoduchých vět  (zopakovat čtecí listy)
  • písmeno, hláska H, h
  • slabikář str. 54 – 57 (čtecí úkoly – zaměřit se zejména na jednoslabičná slova v barevném sloupci (král, kraj,...), při čtení textů nezapomenout na kontrolní otázky k porozumění, na které žáci odpovídají celou větou, plnění úkolů (pastelky, tužka)
  • březen je měsícem knihy, a proto jsem chtěla s dětmi tento měsíc věnovat pohádkovým knížkám (udělat výstavu a besedu). Byla bych ráda, kdyby jste si společně našli každý den půlhodinku, vybrali si nějakou knížku a společně si ji četli. Až se pak ve škole sejdeme, budeme si o nich povídat). Pokud jste již zakoupili časopis Sluníčko, listujte, čtěte, tvořte, pak všechny šikulky odměním.
  • práce se skládací abecedou – zkoušet skládat slova či jednoduché věty ze slabikáře (denně stačí 8 slov nebo 3 věty)
  • Pís. str. 20, 21 (Pozor na správný nácvik nového písmena T!  Nejprve psát nožičku a pak přidat „klobouk“ ) Písmeno začít psát na tabulku, pak do písanky dva řádky vždy tužkou, poté ostatní perem.
    str. 22 – 24  slova psát vždy dvakrát
    Rodiče prosím dohlížet při psaní nejen na správné tvary písmen, ale i na správné sezení a držení pera.