týden od 11.3. – 13.3.

M

  • procvičovat +, -  v oboru 0-9 (zpaměti, písemně, možno používat manipulaci s předměty, např. kostičky, vršky, počítadlo...)
  • číselný obor 0 – 9  (orientace na číselné ose, číselná posloupnost)

PS str. 5 – 7 (úkoly vypracovávat podle zadání tužkou nebo pastelkami)