Ve čtvrtek 19.1. se vybraní žáci z první až třetí třídy zúčastnili okrskového florbalového turnaje školních družin. Konkurence byla velmi vysoká, přesto se dětem podařilo obsadit krásné 8. místo. Děti si kromě zážitků z prvního turnaje přivezly také diplom a pamateční medaile. Velké poděkovaní patří především trenérovi florbalového kroužku panu Hálovi za pomoc při organizaci a přípravě na zápas!