TÝDEN 11.3. – 13.3.2020

Matematika

Začali jsme násobit a dělit. Žáci umí násobilku 2 zpaměti (Pozor!!! Násobení i dělení). Vysvětlili jsme si pojmy dělenec, dělitel, podíl, činitel, činitel, součin PS-M6 s. 19 dolů

PS M6

s. 22/1 nezapomeňte nakreslit autíčka do žlutých přihrádek – stačí kolečko

s. 22/2 slovní úlohy vyřešit podle vzoru a)

s. 22/3 doplnit tabulku – čísla v tabulce dělíme 2 (dvěma)

s. 22/4 podobné cvičení jsme už dělali,

s. 22/5 ústně procvičit

Hravá matematika

s. 5/9,10 slovní úlohy na násobení 2

Početník -  dokončit str. 13 - 2 sloupce, str. 14 první dva sloupce - Vypočítej

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TÝDEN 16. 3. - 20. 3. 2020

PS M6

s. 21/1 strany čtverce – AB, BC, CD, AD, vrcholy čtverce – A, B, C, D (podobně u stran a vrcholů obdélníku a trojúhelníku)

s. 21/2 převod jednotek délky – zapamatovat si růžový text, pokusit se převést cv. a), b), c)

s. 21/3 změřit úsečky a zapsat jejich délky např. 3 cm 5 mm

Hravá matematika

s. 9,10 - dělení 2, polovina

Početník

s. 15 každý den jeden sloupec, nad závorky napsat mezivýsledek, POZOR na příklady s mínus před závorkou, někteří neuměli vypočítat – už jsme si to vysvětlovali – po výpočtu závorky počítáme zleva doprava

------------------------------------------------------------------------------------------

TÝDEN 23. 3. - 27. 3. 2020

Neustále procvičovat násobilku i „dělilku“ 2

Hravá matematika

(Tentokrát začněte Hravou matematikou, je tam učivo sudá a lichá čísla, což v Krtečkovi není. My už jsme si to říkali, snad si někdo vzpomene.  

s. 11/1, 2, 3, 4, 5 – sudá a lichá čísla (cvičení 6 je dobrovolné, pro rychlíky)

PS M6

s. 23 – celá strana dle zadání

cv. 1 Kdybyste nevěděli, mrkněte na str. 15 (podobné cvičení u násobení dvěma)

Početník

s. 16 Kdo má hotovo, může pokračovat dál, každý den jeden sloupec i ty sloupce s těmi rozklady a průběžně mi to můžete posílat. Berte to jako procvičování sčítání a odčítání.

  • Pro dobrovolníky, co už neví, co by dělali – Hravá M s.12