Distanční výuka v Microsoft Teams - (nejen) pro rodiče

Stopáž webináře:
do 27:40 - úvod, prezentace přednášejících
27:40 - ztlumování žáka, vyhazování ze schůzky, nastavení schůzky učitelem

29:29 - záškodník ve třídě, jak zabránit rušení ve třídě

32:13 - ukončování schůzky, zrušení schůzky učitelem

34:36 - domácí úkoly z pohledu žáka, seznam zadání ze všech týmů dle termínů -     

             kontrola  úkolů

36:20 - pracovní list jako fotografie - jak poslat učiteli, oprava učitelem přímo v zaslané 

             fotografii

39:43 - jak správně odevzdat domácí úkol, kdy je úkol odeslán

41:00 - odevzdaný úkol z pohledu učitele

42:12 - poslech ukázky z pohledu učitele

45:43 - tip pro rodiče při řešení technických problémů

47:45 - možnost licence MS 365 pro žáky zdarma

49:30 - prostor pro otázky a odpovědi

...

1:12:30 - kontrola kalendáře rodiči současně u vícero dětí