Školní žákovský parlament

Náplň a cíle školního žákovského parlamentu (ŠŽP):

- zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

- pomoc při organizaci školních akcí a soutěží

- vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

 - předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.


Žákovský parlament tvoří:

- 2 zástupci 4. až 9. třídy
- zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

Zasedání parlamentu: 

- konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
- řídí předseda a místopředseda
- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
- jsou dokumentována zápisem

Funkce v žákovském parlamentu:

Předseda: Mgr. Daniela Chvílová
Místopředseda: Mgr. Monika Mahdalová
Webové stránky: www.zspraksice.cz – Školní žákovský parlament
Mluvčí žáků:  

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU: seznam se aktualizuje

Třída

Zástupce

IV.


 V.


VI.


VII.


VIII. 


IX. 


  

Pravidla školního žákovského parlamentu:

1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme.
4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.