Náplň a cíle školního žákovského parlamentu (ŠŽP):

- zapojení žáků do života školy

- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

- pomoc při organizaci školních akcí a soutěží

- vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

 - předcházet patologickým jevům jako šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.


Žákovský parlament tvoří:

- 2 zástupci 4. až 9. třídy
- zástupci si mezi sebou volí mluvčí ŠŽP

Zasedání parlamentu: 

- konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
- řídí předseda a místopředseda
- účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
- jsou dokumentována zápisem

Funkce v žákovském parlamentu:

Předseda: Mgr. Jana Kovaříková
Místopředseda: Mgr. Monika Mahdalová
Webové stránky: www.zspraksice.cz – Školní žákovský parlament
Mluvčí žáků:  Tereza Kučerová, Kristýna Jenerálová   

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

Třída

Zástupce

IV.

Gabriela Jenerálová a Adam Janča

 V.

Klára Knapová a Robin Puček

VI.

Daniela Fojtáchová a Denisa Mrázková

VII.

Kristýna Jenerálová a Matěj Helísek

VIII. 

Tereza Kučerová a Lucie Fojtáchová

IX. 

Adam Rajnoha a Kateřina Juráková

      

Plán akcí v tomto školním roce 2018/2019:

Volba žákovského parlamentu.
Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva, zároveň jsou voleni i mluvčí žákovského parlamentu. Hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky (září 2018).

ŽP se zapojí do života školy – reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině.(září 2018 – červen 2019)

Žáci se budou aktivně podílet na chodu  naší školy, přebírat zodpovědnost za aktivity, kterou budou sami navrhovat a aktivně se podílet na reprezentaci školy na veřejnosti (září  2018 – červen 2019).

Pravidla školního žákovského parlamentu:

1. Věříme si a vždy řekneme svůj názor.
2. Navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých.
3. Pravidelně se účastníme zasedání ŠŽP, svou nepřítomnost vždy omluvíme.
4. Pravidelně informujeme své spolužáky o dění v ŠŽP.