Dopolední vyučování

 Odpolední vyučování

6.55

7.40

0, hodina

13.20

13.50

polední přestávka

7.30

7.50

příprava na vyučování

13.50

14.35

7. vyučovací hodina

7.50

8.35

1. vyučovací hodina

14.40

15.25

8. vyučovací hodina

8.45

9.30

2. vyučovací hodina

15.30

16.15

9. vyučovací hodina

9.30

9.50

příprava na vyučování
9.50

10.35

3. vyučovací hodina
10.45

11.30

4. vyučovací hodina
11.40

12.25

5. vyučovací hodina
12.35

13.20

6. vyučovací hodina