Ve čtvrtek 7.11. 2019 se v družině konalo Halloweenské odpoledne. Na děti čekala strašidelná tajenka, závody duchů, lovení "jablek", přehlídka masek, tvořivá dílna a spousta dalších činností.

Ke strašidelné atmosféře také přispělo vyprávění a tvoření strašidelných příběhů.

K Halloweenu bezpochyby patří masky. Děti si je v letošním školním roce vlastnoručně vyrobily a některé z nich je doplnily o strašidelný kostým.

Jak jim to slušelo, si můžete prohlédnout níže :-)