Vánoční dílny a prodejní výstava

Ve středu 4. 12. 2019 se ve školní družině konala vánoční dílna, na které si děti se svými rodiči za poslechu koled mohly vyrobit vánočního andílka.

Pro všechny byl připraven vánoční punč, a také byla zahájena prodejní výstava výrobků dětí.