Jednotná přijímací zkouška 2023

Od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání jsme obdrželi jako zpětnou vazbu naší práce výsledkovou sestavu přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky žáků bývalé deváté třídy, které se konaly v dubnu.

Výsledky naší školy jsou dlouhodobě nadprůměrné a deváťáci ani letos nezůstali pozadu. Jejich práce a systematické úsilí jejich učitelů jak v hodinách, tak naukových kroužcích, se opět vyplatily a žáci byli dobře připraveni.

Český jazyk

Průměrné percentilové umístění v ČR:             50,0

Průměrné percentilové umístění naší školy:     51,8

% skór:

průměr ČR:                                                            55,6

průměr naší školy:                                                 57,1


Matematika

Průměrné percentilové umístění v ČR:              50,0

Průměrné percentilové umístění naší školy:     59,8

% skór:

průměr ČR:                                                              39,9

průměr naší školy:                                                  46,8

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona. Více pro zájemce ZDE