Výběrové testování žáků - školní rok 2021/2022

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých v květnu 2022 proběhlo zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování a to v 9. třídě s ohledem na dopad opatření v souvislosti s onemocněním covid - 19 v uplynulých dvou letech.

Výsledky najdete v příloze.