Výběrové testování žáků 2019 - 8. ročník - environmentální výchova

Výsledky výběrového ověřování výsledků žáků 8. ročníku ve školním roce 2019/2020 v oblasti environmentální výchovy najdete v příloze.