Od loňského roku s dětmi pravidelně navštěvujeme počítačovu učebnu, kde pracujeme budťo společně na interaktivní tabuli, nebo každý sám u svého počítače. Využíváme především výukové programy, kde si děti hravou a velmi zábavnou formou procvičují např. matematiku, anglický jazyk, přírodovědu atp. V období kolem Vánoc využíváme také aktivity z online adventního kaledáře televize Déčko. Výukové programy a práce s interaktivní tabulí jsou u dětí velmi oblíbené :-)