Poradenské služby

Program proti šikanování

 Vážení rodiče,

 snažíme se ve škole vytvořit bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Zaměřujeme se zejména na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách. Nicméně i přes tuto snahu nemusíme být vždy imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme řešit.

Děkujeme za Vaši podporuSchránka důvěry

Někdy je těžké svěřit se s problémem osobně. Pokud tomu tak je, mohou žáci (i rodiče) využívat schránku důvěry, která je umístěna v přízemí školy. Školní metodik prevence bude tuto schránku pravidelně kontrolovat.