Ve školním roce 2006/2007 naše se škola opět zapojila do realizace projektů SIPVZ. Letos se jednalo o projekt

Díky přispění MŠMT a sponzorů se nám podařilo projekt realizovat.

Projekty realizované ve školním roce 2005/2006