2005: Počítačové kurzy pro veřejnost

Název kurzu: Počítačové kurzy pro veřejnost

Evidenční číslo kurzu: 1090P2005

Cíl projektu
V návaznosti na úspěšnost loňského projektu chceme pokračovat v rozšíření uživatelských dovedností v rámci běžných kancelářských aplikací, základy práce s digitálními materiály, digitalizace dokumentů a seznámení se základy počítačové grafiky.  

Hodnotící zpráva

Rozšiřující kurz byl vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti rozdělen do dvou souběžně probíhajících přednášek. Oproti původnímu předpokladu bylo vzhledem k rozdělení celkového počtu frekventantů možno determinovat účastníky dle úrovně jejich vstupních znalostí a potřeb na kurz zaměřený k zvládnutí a rozšíření dovedností s kancelářskými aplikacemi, s internetovým prohlížečem a kurz pokročilých, který se mohl věnovat především základům z oblasti zpracování digitálních dat, což bylo důvodem navýšení celkového počtu lekcí na dvacet a dvacet. 

V rámci obou kurzů byl opětovně využit kancelářský software pořízený už při realizaci loňského projektu. Kurz s účastníky nižších znalostí se soustředil především na zvládnutí práce s textovým editorem v rozsahu potřeb soukromého a kancelářského použití. Následně se věnovali základům vyhledávání na internetu pomocí portálových vyhledávačů a elektronické komunikaci.

Účastníci kurzu pokročilejších se po krátkém shrnutí možností úprav textů v textovém editoru zaměřili v první fázi na zvládnutí základů práce s tabulkovým procesorem a následně se seznámili s možnostmi a základy grafické tvorby v editoru „Zoner Callisto“ včetně tiskového výstupu. V další části kurzu se věnovali digitalizaci dat – ovládání scaneru a převod obrazového formátu souborů do textového (doc, rtf) za pomocí OCR programu, převodu a zpracování fotografií z digitálního fotoaparátu do PC, zálohování dat na nosiče CD-R a v samotném závěru kurzu se seznámili s programem „Bakalář“, kde si vyzkoušeli přístup do tohoto programu přes webové rozhraní, které umožňuje rodičům po zadáním vstupního hesla získávat přes internet informace o prospěchu dětí apod.

Oba kurzy byly účastníky hodnoceny jako velmi přínosné a potřebné jak pro jejich soukromé potřeby, tak pro potřeby zaměstnání, neboť zaměstnavatelé stále častěji vyžadují od svých zaměstnanců zvládnutí základních počítačových dovedností. 

Tisková zpráva

V návaznosti na již realizovaný projekt se uskutečnil rozšiřující kurz. Počet zájemců byl opět mimořádně velký, což vedlo k rozdělení kurzu na dva souběžné. Hlavním tématem bylo zpracování  digitálních dat a jejich následné využití. Zvládnutí základních operací s grafickým editorem přineslo mnoha účastníkům zcela nový pohled na počítačové programy a jejich možnosti.

V práci s kancelářskými aplikacemi byl využit program Microsoft Office. Frekventanti se seznámili i s programem Open Office. Pro prohlížení webových stránek měli k dispozici program Internet Explorer. Absolventi kurzu potvrdili svým zájmem oprávněnost realizace tohoto projektu a současně vyjádřili velký zájem o další vzdělávání v oblasti počítačových aplikací a komunikačních technologií.