2006: Počítačová učebna pro všechny

Název projektu: Počítačová učebna pro všechny

Evidenční číslo: 0757P2006

Cíl projektu

1. Rozšíření vyučovacích metod
2. Zkvalitnění výuky informatiky
3. Zlepšení komunikativních kompetencí žáků
4. Zlepšení zpětné vazby ve výuce, například v tělesné výchově (studie pohybu, eliminace chyb)
5. Efektivní využívání počítačové učebny
6. Zvýšení ICT dovedností učitelů i žáků
7. Lepší prezentace prací žáků
8. Vytvoření prostředí pro přechod na RVP se zaměřením na průřezová témata 

Výstupy z projektu jsou zde.

Tisková zpráva
Cíle, které byly stanoveny při tvorbě projektu, můžeme považovat za splněné. Zakoupení interaktivní tabule umožnilo rozšířit vyučovací metody. Výuka informatiky se stala názornější. Díky dataprojektoru je možno vysvětlovat učivo přehledně pro celou třídu a lépe prezentovat práce žáků. Práce s interaktivní tabulí pomáhá zlepšovat komunikativní kompetence žáků, kteří pomocí tabule představují třídě zpracované projekty.

Po drobných problémech se zakoupením a instalací interaktivní tabule, byly vypracovány materiály, jejichž ukázky jsou k dispozici na stránkách naší školy. Tyto materiály obsahují přípravy na výuku pomocí interaktivní tabule, a to v matematice, českém jazyce, fyzice, vlastivědě a chemii. Tento výstup není neměnný, neustále bude doplňován a upravován. Při jeho zpracování členové řešitelského týmu využili i znalosti získané na školeních v rámci DVPP, jejichž témata byla volena se zaměřením na využití ICT ve výuce.

Projekt Počítačová učebna pro všechny můžeme považovat za přínosný a i nadále v něm budeme pokračovat.