Slavnostní zahájení školního roku 2020/21

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 proběhne v úterý 1. září 2020 od 9:00 hod takto:

 • 1. třída
  - sál školy (vstup pouze vchodem u sálu, ne přes školu)
  - rodiče prvňáčků srdečně zveme a zároveň je prosíme o vstup do sálu s rouškou (děti ji         mít nemusí)
  - při vstupu do sálu každý použije dezinfekci na ruce
  - děti nemusí mít přezůvky
  - po slavnostním přivítání následuje úvodní třídní schůzka s rodiči a paní učitelkou
  - poté žáci s rodiči odcházejí domů opět vchodem u sálu
 • 2. - 9. třída
  - sraz v 8:45 hod před školou
  - po třídách vstup do šaten, přezutí a odchod s třídními učiteli do kmenových tříd 
  - třídnické hodiny do 10:30 hod, poté postupné odchody na obědy po skupinách
  - s sebou přezůvky, složku na formuláře a rozvrhy hodin, klíčenku
 • Stravování
  - žáci 1. třídy se první den nestravují
  - žáci, kteří se v minulém školním roce stravovali ve školní jídelně, jsou automaticky       
     přihlášeni
 • Školní družina
  - je z organizačních důvodů v provozu od 2. září 2020 včetně ranní družiny

Středa 2. září 2020
​​​​​​​- třídnické hodiny (předání učebnic, třídnické záležitosti)

Od čtvrtka 3. září 2020 probíhá výuka dle rozvrhu

Důležité:
Do školy nemohou být vpuštěni žáci s příznaky infekčního onemocnění  jako je např.  zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

​​​​​​​