Zápis do 1. třídy 2020/2021

V souladu s Opatřením k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/21 vydaného MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se v dubnu 2020 neuskuteční. 

Zápis se týká děti narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Od námi stanoveného termínu, 16. 4. 2020, se upouští. Vyplněné žádosti budou přijímány v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020  takto

 • e-mailem (bez uznávaného elektronického podpisu) na: zspraksice@zspraksice.cz    žádost vytiskněte, doplňte údaje, rukou podepište, oskenujte a odešlete
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: zspraksice@zspraksice.cz   
  žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete
 • do datové schránkyfcvmgsh 
  žádost vytiskněte, doplňte údaje, rukou podepište, oskenujte a odešlete nebo žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete
 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prakšice, 687 56 Prakšice 100 nebo do poštovní schránky na budově školy
  žádost vytiskněte, doplňte údaje, podepište, pošlete
 • osobním podáním
  telefonicky kontaktujte ředitelku školy (tel. 732 234 694), žádost si osobně vyzvedněte, doplňte údaje, podepište a vhoďte do poštovní schránky na budově základní školy

Odklad školní docházky

Pokud zvažujete odklad školní docházky svého dítěte, je třeba spolu s žádostí o přijetí poslat do 30. 4. 2020 i žádost o odklad povinné školní docházky. Povinnou součástí je také doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa a také doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny). Tato dvě doporučení lze také zaslat elektronicky.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou pod registračními čísly zveřejněna na těchto stránkách školy a zároveň vyvěšena na dveřích hlavního vchodu do školy do 15. května 2020. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručeno individuálně.

V příloze najdete žádosti o přijetí i odklad ve dvou formách - k přímému tisku (v pdf) a k možnému doplnění (ve wordu).

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

Žádost o přijetí - pdf (433.85 kB)

Žádost o přijetí - k doplnění (31.11 kB)

Žádost o odklad - pdf (500.85 kB)

Žádost o odklad - k doplnění (31.67 kB)