Letošním školním rokem nás provázely "tajuplné ostrovy". Každý měsíc se jeden z ostrovů odemknul a v něm byl připraven tematický úkol pro děti. Za jeho splnění děti získaly klíč s písmenem. Na konci roku pak měly z nasbíraných klíčů sestavit co nejvíce slov. Další bonusové klíče mohly děti získat za aktivitu, účast v soutěžích, dobré chování a práci s pracovním sešitem "Hravá školní družina". A také o ně mohly přijít, např. za nevhodné chování. Děti si klíče ukládaly do krabiček a poslední týden z nich sestavovaly slova. Také jsme vyhodnotili, kdo jich získal nejvíce. Pro všechny pak byl na zahradě ukrytý poklad. Komu se podařilo za celý rok získat všechny potřebné klíče, získal i malou odměnu navíc :-) .