Přerušení provozu tělocvičny

Ředitelka školy po projednání se zřizovatelem stanovuje zákaz vstupu a používání školní tělocvičny spolky a jednotlivci obce Prakšice po dobu vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Zákaz se týká i těch, kteří tělocvičnu pravidelně využívají v rámci sepsané dohody se školou.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

​​​​​​​