Vážení rodiče,

na základě nařízení ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 pro potřebu ochrany před výskytem a šířením tohoto onemocnění.

Mateřská škola zůstává v provozu.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy