-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

Meine Kinder,

vytisknout prosím a nalepit do sešitu. 

Příště začneme Novověk  - a vyrazíme na zámořské objevy.

Pěkné Velikonoce.

Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 17. dubna

Vytisknout oba pracovní listy a nalepit do sešitu, druhý pracovní list vypracuj - neposílej, kontrolovat budeme ve škole.

Otázky: (zodpověz si ústně)

Nejvýznamnější mořeplavec?¨

Který rok se považuje jako počátek novověku a proč?

Jaké byly příčiny zámořských objevů

Jak se jmenuje supervelmoc zrozená zámořskými objevy?

Které říše zanikly v Americe v důsledků zámořských objevů?

Které komodity se vozily z Ameriky do Evropy?

Co dala Evropa Americe?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 24. dubna

Liebe Kinder,

vytisknout a nalepit do sešitu:

1. osobnosti 15. století

2. humanisté - je to složité téma, tak si to řekenem i na začátku příštího roku ve škole, jen aby jste věděli, kdo to byl Kopernik, Galieo Galiei, Giordano Bruno, Erasmus Rotterdamský 

Příště se vrátíme do Čech a podíváme se na Habsburky v 16. století

MfG Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27. - 30. dubna

Milí přátelé historie,

posílám pracovní listy I. Habsburkové na českém trůnu.

Prosím vytisknout a nalepit do sešitu.

Příští pondělí napíšeme krátký testík na téma humanismus a zámořské objevy a tito Habsburkové.Instrukce dostaneš v pondělí 4.5., tak si přečti e-mail.

Váš Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. - 7. května

Liebe Kinder,

posílám text a renesance zápis - viz příloha - vytisknout a nalepit do sešitu + test - tento test je na doplňující známky

Prohlédni si filmové ukázky

https://www.youtube.com/watch?v=015k4KqFqog - prezentace - prohlédni si to, stojí to za to

https://www.youtube.com/watch?v=sy_HB3g1FJM - renesanční hudba - dobrá ukázka

https://www.youtube.com/watch?v=gh-2onqSc40 - Florenci, podívej se na to, jaká krása byla postavena-

TEST OTÁZKY:

1. Jaký byl důvod zámořských objevů?

2. kdo a kdy objevil Ameriku?

3. které dva státy vedly zámořské objevy?

4. co se dováželo z Ameriky? Alespoň 2 věci

5. Které říše zanikly v Americe v důsledku zámořských objevů?

6. Vyjmenuj alespoň jeden význam zámořských objevů?

7. Jak se jmenoval I. Habsburk na českém trůnu po roce 1526?

8. Co to byl Rudolfův majestát? 

Odpovědi poslat do úterý 5.5.2020 do 12:00 !!!

Díky Martin Kutálek 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11. - 15. května

Ahojte sedmičko,

posílám dějepis na 14 dní. Jeden z nejsložitějších problémů do současnosti, rozpad západního křesťanstva reformace a následně protireformace. 

Reformace má jeden list a protireformace 3 listy. Aby jsi věděl, kdo to byl Martin Luther, Jan Kalvín a že proběhl Tridentský koncil a jeho výsledný produkt církevní řád Jezuité.

Vše vytiskni a nalep do sešitu. Ještě vám pak na konci května pošlu nizozemskou revoluci a přehled světa v 16. století a tím letošní dějepis ukončíme.

M. Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18. - 22. května

Ahojte sedmičko, sice jsem slíbil, že tento týden nic nepošlu, ale vidíte...je to předposlední téma - Nizozemská revoluce. Jen si to vytiskni a nalep do sešitu. Pracovní list vypracuj podle zápisu. M. Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25. - 29. května

Liebe Kinder, 

posílám poslední kapitolku z letošního kurzu historie - stručný přehled velmocí v 16. století. Tím se dostáváme do století 17. století, kde bude hrát hlavní roli 30. válka, která ovlivní naše dějiny v podstatě do současnosti. Možná více, než si připouštíme.

Tyto pracovní listy si vytiskni a nalep do sešitu, a na pyžamo pošli fotku, že to máš nalepené............

V září se přeneseme do roku 1618.......

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 8. června

Liebe Kinder,

posílám poslední pracovní list do dějepisu. Vytiskni si jej a nalep do sešitu. Zkus si vypracovat i ty otázky, ale musíš u toho používat hlavu, knihy, sešit, učebnici, trochu u toho myslet :-)

Pak si můžeš napsat velkým písmem do sešitu 30. letá válka 1618 - 1648 - to bude velké téma, kterým začneme v září.

M. Kutálek