16. – 20. března

Probráno minulou  hodinu: 1. Kapradiny, 2. přesličky, 3. Plavuně

- do sešitu nový nadpis (stejně velký jako předešlé)

4. Cykasy

- starobylá skupina, připomínají palmy

- rostou pomalu, listy nahloučeny na vrcholu kmene

- největší rozvoj – DRUHOHORY

- rostou v Japonsku a na Madagaskaru, v ČR pouze v botanických zahradách

Zástupce : cykas revoluta


5. Nahosemenné rostliny

- nemají semena ukryta v plodech – patří sem 2 třídy (1. jinany, 2. jehličnany)

            1. Jinany

- na Zemi zastoupeny pouze jedním druhem: JINAN DVOULALOČNÝ – má tzv. dvoulaločné listy, velký rozvoj v třetihorách

- dnes roste hlavně v Číně, v ČR v parcích (přinesen v 18. století z Číny)

NAKRESLIT obrázek listu JINANU :


            2. Jehličnany

- dřevnatý stonek, jehlicovité listy – stálezelené

- dřevo obsahuje pryskyřice

- semena uložena ve zdřevnatělých šišticích, semena mají blanitá křídla, pyl přenášen větrem = VĚTROSNUBNÉ

Význam a výskyt: mírné a chladnější oblasti

-jsou zdrojem dřeva (stavební materiály a palivo, nábytek a papír)

Zástupci: Na internetu vyhledej  10 nejznámějších jehličnanů + u každého uveď nějaké zajímavosti + doplň jedním obrázkem

První kontrola vypracovaných úkolů proběhne ve čtvrtek  19.3 2020. Do této doby 19.3.2020 do 9 :00 pošlete scan nebo foto vypracovaných úkolů v sešitě v příloze       e- mailu  na : daniela.seveckova@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------23. - 27. března

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30. 3. -- 3. dubna

zadání v příloze

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

zadání v příloze