Obecné informace o domácí výuce v matematice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

Stále platí úkol procvičovat výpočty se zlomky. Řešili jsme příklady na výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů. Konstrukční úlohy a slovní úlohy bude lepší nechat až na přímou výuku ve škole. Na dálku se budeme snažit zvládnout učivo poměr, měřítko mapy a plánu. Abych vám mohla zadat úkoly na opakování a postupně zasílat vysvětlení a úkoly z učiva nového, potřebuji kontakty – tedy první váš úkol – poslat mně email (zatím prázdný), kde jako předmět uvedeš své jméno a třídu, na adresu gajduskova(zavináč)zspraksice.cz – termín – nejpozději do pondělí 16. 3. do 9:00

16.3.

Chválím žáky, téměř všichni poslali včas kontakt. Na tento email obdrželi př. na procvičení obvodů a obsahů rovinných útvarů, dále vysvětlení učiva – co je to poměr, převrácený poměr, krácení a rozšiřování poměru, jednoduché úkoly na toto učivo. Termín odevzdání – čtvrtek 19. 3. do 9:00.

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

V materiálech poslaných minule (vlep do sešitu učiva) mají žáci informaci a vzorové př., jak krátit poměr na základní tvar. Procvičují na zš dobřichovice – online testy – matematika – 7. točník – poměr v základní tvaru (spoj), pošlou řešení úkolů zaslaných na email.

Termín –26. 3. do 9:00, pokud něco nebudeš vědět, ptej se!

27.3.

Minulé učivo řada lidí posílala na několikrát, řešení ale bylo chybné proto, že si nečetli řádně návod, postup, je hodně podrobný. Je to pro děti těžké, nejsou zvyklé na samostudium, ale učiva není moc, na celý týden úkoly včetně nastudování zaberou maximálně hodinu. Pokud žáci nerozumí ani po přečtení, mají se ozvat na email, napsat telefonní číslo, zavolám, vysvětlím. Pokud se objevil doma problém, který brání v řešení úkolů, také dejte vědět, s rodiči se domluvím, vše se dá nějak řešit. Někteří doposud neposlali opravu, je nutno poslat.

Učivo poslané na emaily dětem: 1. část úkolů je opět krácení poměru. Důležité je zvládnou aspoň desetinná čísla, posílám i NP a ÚNP. 2. část úkolů – do učiva opsat nebo vlepit podrobné vysvětlení př. na téma rozdělení v daném poměru + 2př.(téměř totožné se vzorovými) na vyřešení. Termín odeslání řešení na email učitelky – čtvrtek 2. 4. do 9:00

3. 4.

Rozdělení v daném poměru žáci zvládli, zdá se, dost dobře, za to fakt velká pochvala. Přesto u rozdělení ještě zůstaneme, často máme situaci třeba takovou, že víme, jaký je poměr a jaká je jedna část. Časté je to u třeba čisticích prostředků, u receptů na zavařování, kdy jsem třeba omezená množstvím některé suroviny. Žáci obdrželi na email vzorové příklady a za úkol mají příklady k vyřešení, termín odeslání – nejpozději 9. 4. do 9:00

9. 4.

Rozdělení v daném poměru žáci většinou zvládli dobře, pochvala. Další učivo - změna v daném poměru, tedy zvětšení nebo zmenšení – učivo + vysvětlení včetně zadaných úkolů žáci obdrželi na email, termín odeslání řešení nejpozději do 16.4. do 9:00

17. 4. – odevzdat nejpozději do 23. 4 do 9:00

Téma postupný poměr – krácení na základní tvar. Emailem žákům zasláno vysvětlení učiva a úkoly, jako NP pro žáky, kteří mají s M problémy, zůstává opakování krácení poměru 2 čísel, odevzdat nejpozději do 23. 4 do 9:00

24. 4.

Postupný poměr – téma rozdělení v daném poměru. Žáci obdrželi na email vysvětlení učiva, vzorové příklady, podle kterých mají za úkol vyřešit zadané příklady a poslat nejpozději do 30. 4. Žáci, kteří bojují s M a úkoly jsou pro ně velmi těžké, mohou jako NP (na 3) řešit jednodušší úkoly, také na poměr, ale pouze poměr dvou položek.

30.4.

Téma měřítko mapy, plánu, žáci dle vzorového příkladu a vysvětlení určí skutečné rozměry ze zadaných rozměrů na mapě, vše zasláno na email žáků – řešení úkolů poslat nejpozději 7. 5. do 9:00

7.5.

Pokračujeme v tématu měřítko mapy a plánu, žáci obdrželi na „škola v pyžamu“, ale i na email, vysvětlení příkladů i úkoly, odevzdat mohou na „škole v pyžamu“, pokud by měli problém, mohou posílat i na email, jak to znají – termín nejpozději 14. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.