Obecné informace o domácí výuce ve fyzice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

V poslední hodině fyziky jsme se začali věnovat učivu Síla a její měření. Máme v učivu zapsány účinky síly. Dle prezentace, kterou zašlu na vaše emaily, budete dále pracovat dle mých pokynů, plnit případně pracovní listy. Ale abych mohla materiály poslat, potřebuji kontaktní emailovou adresu. Pokud splníte úkol do M, kontakty budu mít nejpozději v pondělí 16. 3. do 9:00, materiály pošlu obratem na získané kontakty.

16.3.

Chválím žáky, téměř všichni poslali včas kontakt. Na tento email obdrželi prezentaci na téma síla, úvodní část kapitoly – účinky síly, značka hlavní i další jednotky by už měli znát. Dle prezentace si vypíší do sešitu učiva, na čem ještě mimo velikost účinek síly závisí. (tedy měli by mít v sešitě učiva celkem prvních 9 snímků). V prezentaci je řada ilustrací, obrázky nemusí překreslovat, slouží k lepšímu pochopení učiva. Neposílají nic, ale doporučuji naučit se, pak by  se naskládalo spousta učiva najednou. Termín - čtvrtek 19. 3.

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Žáci pokračují ve studiu prezentace, kterou jsem posílala, studují snímky 10 – 12, tedy znázornění síly. Je tam podrobně popsaný postup – zápis do sešitu učiva, na základě toho pošlou řešení úkolů zaslaných na email.

Termín –26. 3. do 9:00, pokud něco nebudeš vědět, ptej se!

27. 3.

Vypiš si z prezentace, kterou máš doma a pracuješ s ní, a nauč část kapitoly III. 3. Gravitační síla, snímky 13 – 15. Tedy posílat nemusíš nic, jen si to poctivě vypracuj.

3.4.

Dle zaslané prezentace III.3 Gravitační síla - vzorový příklad na výpočet gravitační síly, podle něho vypočítat do sešitu procvičování vypočítat zaslané př. - poslat – nejpozději do 9. 4. 9:00.

9. 4.

Výpočet gravitační síly žáci zvládli výborně. Protože jsou Velikonoce, úkol bude jen velmi jednoduchý – z prezentace, kterou mají, si do sešitu učiva zapíší téma měření síly, nakreslí (nebo vytisknou, nalepí obrázek) a popíší siloměr. Další počítání až příště, teď nemusí posílat nic.

17. 4.

Do učiva ze zaslané vypsat a naučit se učivo Skládání sil stejného směru. Úkol zaslaný na email – graficky znázornit a početně zjistit výslednici sil odevzdat nejpozději            do 23. 4. do 9:00

24. 4.

Dle prezentace zvládnout skládání sil opačného směru, žáci na email obdrželi mimo prezentaci i nápovědu, jak postupovat. Úkol – výpisek do sešitu učiva + poslat vyřešený v sešitě procvičování a ofocený jeden úkol na skládání sil graficky i početně nejpozději do 30. 4., opět je připraven i jednodušší NP

30. 4.

Shrnutí a opakování učiva na téma síla. Do sešitu procvičování napsat odpovědi na emailem zaslané otázky -  poslat nejpozději ve čtvrtek 7. 5. do 9:00

7.5.

Budeme mít nové téma, stále se týká síly - těžiště tělesa. Žáci si budou vypisovat a učit se dle prezentace na „škola v pyžamu“ a také zaslané na email žáků, úkol mohou odevzdat na „škole v pyžamu“, pokud by měli problém, mohou posílat i emailem, jak to znají – termín nejpozději 14. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.