Obecné informace o domácí výuce ve fyzice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Aby měli rodiče kontrolu – pokud žák v uvedeném termínu úkol nesplní, budu je informovat formou sms na telefon. Odevzdaný úkol vždy zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Úkoly:

12. 3.

V poslední hodině fyziky jsme se začali věnovat učivu Síla a její měření. Máme v učivu zapsány účinky síly. Dle prezentace, kterou zašlu na vaše emaily, budete dále pracovat dle mých pokynů, plnit případně pracovní listy. Ale abych mohla materiály poslat, potřebuji kontaktní emailovou adresu. Pokud splníte úkol do M, kontakty budu mít nejpozději v pondělí 16. 3. do 9:00, materiály pošlu obratem na získané kontakty.

16.3.

Chválím žáky, téměř všichni poslali včas kontakt. Na tento email obdrželi prezentaci na téma síla, úvodní část kapitoly – účinky síly, značka hlavní i další jednotky by už měli znát. Dle prezentace si vypíší do sešitu učiva, na čem ještě mimo velikost účinek síly závisí. (tedy měli by mít v sešitě učiva celkem prvních 9 snímků). V prezentaci je řada ilustrací, obrázky nemusí překreslovat, slouží k lepšímu pochopení učiva. Neposílají nic, ale doporučuji naučit se, pak by  se naskládalo spousta učiva najednou. Termín - čtvrtek 19. 3.

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Žáci pokračují ve studiu prezentace, kterou jsem posílala, studují snímky 10 – 12, tedy znázornění síly. Je tam podrobně popsaný postup – zápis do sešitu učiva, na základě toho pošlou řešení úkolů zaslaných na email.

Termín –26. 3. do 9:00, pokud něco nebudeš vědět, ptej se!

27. 3.

Vypiš si z prezentace, kterou máš doma a pracuješ s ní, a nauč část kapitoly III. 3. Gravitační síla, snímky 13 – 15. Tedy posílat nemusíš nic, jen si to poctivě vypracuj.

3.4.

Dle zaslané prezentace III.3 Gravitační síla - vzorový příklad na výpočet gravitační síly, podle něho vypočítat do sešitu procvičování vypočítat zaslané př. - poslat – nejpozději do 9. 4. 9:00.