Digitalizujeme školu - 2023

Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

MŠMT stanovilo další finanční prostředky na rok 2023 pro základní školy, střední školy a konzervatoře v rámci implementace komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2023 budou školám poskytnuty finanční prostředky na dva účely:

1. na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí

2. na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky

Výše alokace finančních prostředků na naši školu činila 155 000 Kč.

npo_digitalizujeme-skolu_letak-pro-publicitu_vzor-msmt.jpg