Digitalizujeme školu - 2022

V roce 2022 poskytlo MŠMT mateřským školám, základním školám a gymnáziím finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek.

Podpořeny jsou všechny mateřské školy s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a to částkou 8000 Kč na učitele. Ve výši 24 000 Kč byly zakoupeny programovatelné robotické hračky s příslušenstvím, které zábavnou formou rozvíjejí informatické myšlení dětí a jejich digitální kompetence.

Základní škola byla podpořena částkou 40 000 Kč v rámci "digitální propasti".


Stáhnout soubor: leták