Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023. Číslo rozhodnutí 3576/2023-5.

V letošním školním roce poskytuje pomoc dvěma našim žákům ze sociálně znevýhodněných rodin.