Datum zahájení fyzické realizace projektu:          1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu:      31. 8. 2024

Celková dotace:                                                     1 130 661,- Kč

Účel dotace:  zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzívnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Cíl projektu: zajištění a financování personální podpory v podobě pozice školního asistenta


Stáhnout soubor: plakát