Obecné informace o domácí výuce ve fyzice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

V poslední hodině fyziky jsme se věnovali opakování vnitřní energie, způsobům změny vnitřní energie a výpočtu tepla. Pošlu vám pracovní list – zadání příkladů na téma teplo a dále učební materiál na téma změny skupenství. Ale abych mohla materiály poslat, potřebuji kontaktní emailovou adresu. Pokud splníte úkol do M, kontakty budu mít nejpozději v pondělí 16. 3. do 9:00, materiály pošlu obratem na získané kontakty.

16. 3.

Žáci obdrželi úkol – opakování – příklady na výpočet tepla. Tyto úkoly vyřeší do sešitu procvičování, nafocené řešení pošlou - termín – nejpozději do čtvrtku 19. 3. do 9:00. Dále obdrželi prezentaci na téma změny skupenství, dle této prezentace si postupně budou dělat zápis do sešitu učiva (čísluj kapitoly dle čísel v prezentaci) a učit se to. Do čtvrtku si vypíší a naučí se prvních 7 snímků, tedy kapitoly V.1  Skupenství látek a V.2 Tání a tuhnutí.

 

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Žáci využijí prezentaci zaslanou minule, pokračují ve výpisu a učení kapitolou V.3 Vypařování a kapalnění, tedy snímky 8 – 13, tabulku s hodnotami teplot varu dle nadmořské výšky (snímek 12) neopisuj ani se neuč zpaměti, je uvedena pouze jako zajímavost. Termín – 26. 3.

27. 3.

Doplnit si do sešitu učiva a doučit se poslední kapitolu z prezentace na téma „změny skupenství“, a to V. 4 Sublimace a desublimace.

3. 4.

Mají dokončenou kapitolu Změny skupenství, emailem zaslaný přehled otázek -  odpovědi (stručné) si psát do sešitu procvičování, vyfotit a poslat – nejpozději do 9. 4.  do 9:00

 9. 4.

Budeme se věnovat další kapitole, a to jsou světelné jevy. Vynecháme učivo motory, to si projdeme spolu, na dálku by se špatně vysvětlovalo, takže v učivu přeskočíme jedno číslo kapitoly. Emailem žáci obdrželi prezentaci, budou si postupně vypisovat podle pokynů do učiva a učit se. Úkol pro tento týden – do sešitu učiva si vypsat si učivo o světelných zdrojích a prostředích.

17. 4.

Pokračování ve vypisování a učení se dle prezentace, tedy světelný paprsek, šíření světla, budu pak určitě požadovat rychlost šíření světla ve vakuu. Dále VII. 2 Stín – z této kapitoly  - co je to stín. Vypsat si nejpozději do 23. 4. (posílat se nemusí)

24. 4., vypiš si nejpozději 30. 4. do 9:00 (neposíláš zatím nic)

Pokračují v prezentaci – vypsat a naučit se téma plný stín, polostín, fáze Měsíce, pozorovat Měsíc a zkusit poznat, v jaké fázi se nachází.

30. 4.

Téma Odraz světla – na email zasláno vysvětlení problematiky odrazu světla, odrazu na zrcadlech – toto učivo si mají žáci zapsat, naučit, praktický úkol - zjistit pozorováním, jak vypadá obraz tělesa v dutém a vypuklém zrcadle – jako zrcadlo poslouží kuchyňská naběračka. Závěr pozorování poslat nejpozději ve čtvrtek 7. 5. do 9:00

7. 5.

Využití různých typů zrcadel, dále úvod do učiva lom na rozhraní dvou prostředí – žáci si zapíší do učiva dle zaslaného na „školu v pyžamu“ a na email, úkol – pokus – nafotí a pošlou přes školu v pyžamu“, pokud by měli problém, mohou posílat emailem, jak to znají – termín nejpozději 14. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.