Obecné informace o domácí výuce v matematice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

Žáci v úterý 10. 3. obdrželi ještě ve škole pracovní list se zadáním slovních úloh na téma obvody a obsahy kruhu, nápovědu k řešení (také informaci, co je náhradní př., pokud nezvládnou slovní úlohu). Slovní úlohy vyřešte do sešitu procvičování (nebo na papír), nafoťte (stačí mobilem, ale tak, aby bylo vše čitelné – třeba po částech) a pošlete emailem na gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, jako předmět uveďte své jméno a třídu. Termín – nejpozději do pondělí 16. 3. do 9:00

16. 3.

Chválím žáky, téměř všichni poslali včas řešení úkolu z 12. 3. Někteří si měli něco opravit, zvládli. Nyní je za úkol připomenout si vzorce na povrch, objem válce – je možné procvičovat na stránkách zš dobřichovice – online testy – matematika – pro 8. ročník – povrch a objem válce. Žáci obdrželi na email úkol - slovní úlohy (případně NP nebo ÚNP) včetně návodu -  vyřeší do sešitu procvičování, nafotí a pošlou termín – nejpozději do čtvrtku 19. 3. do 9:00

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Vrácíme se k výrazům, zopakujeme sčítání a násobení výrazů – jednočlenů (máš to v učivu a nějaké př. i v procvičování). Žáci počítají dle zaslaného návodu – procvičují na zš dobřichovice, pošlou řešení úkolů poslaných na email.

Termín – 26.3. do 9:00, pokud nevíš, ptej se

27. 3.

Myslím, že úkolům z 20. 3. žáci rozuměli, ale objevil se problém jiný – řada lidí úkoly odevzdalo pozdě, odbyté. Přitom zadané úkoly mohly zabrat tak 15 – 30 minut za celý týden, jednalo se o opakování. Další úkoly – termín do 2. 4. do 9:00 prosím o včasné odevzdání. V případě nepochopení nebo problému, který brání úkoly řešit, se ozvěte na email nebo i telefonicky.

Emailem bylo žákům odesláno učivo sčítání a odčítání mnohočlenů – vysvětlení, odkaz na video, zadané úkoly včetně jednodušších NP i úplně jednoduchých ÚNP

3. 4.

Násobení jednočlenu a mnohočlenu - do sešitu učiva vlepit nebo vypsat ze zaslaného vysvětlení učiva, vysvětlení také viz     https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU (je tam a) násobení jednočlenů, to už umíme, b) násobení mnohočlenu jednočlenem a to je přesně ono, c) ještě nemusí, to bude až další týden)

Do procvičování vyřešit zadané př. a poslat – nejpozději do 9. 4. do 9:00

9. 4

Násobení jednočlenu a mnohočlenu zvládli skvěle, pochvala, přidáme tedy násobení mnohočlenů navzájem. Opět mohou využít videa https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU, Ve videu kapitolu c). Na email obdrželi podrobné písemné vysvětlení a úkoly, pokud mají žáci problémy s pochopením, mají jako vždy k dispozici i jednodušší NP a ÚNP. Termín odeslání řešení – nejpozději 16. 4. do 9:00

17. 4

Pokračovat v úpravách výrazů, odstraňování závorek. Žáci zvládli vynásobit mnohočlen mnohočlenem, v některých případech lze výsledek po vynásobení ještě zjednodušit. Žáci zkusí podle vzorů zaslaných na email zvládnout už i malinko delší zadání, kde je potřeba např. vynásobit dva mnohočleny a k tomu ještě přičíst jednočlen. Žáci, kteří řeší NP se taky posunou, zvládnou násobení jednoduchých mnohočlenů. Jako ÚNP upevníme sčítání a násobení mnohočlenů. Úkoly vyřešit a poslat nejpozději 23. 4.         do 9:00

24. 4.

Pokračujeme v kapitole o násobení mnohočlenů, do sešitu učiva si dle zaslaných informací zapíší a naučí se vzorce, podle vzorových příkladů a videu (odkaz obdrželi na email) vyřeší, nafotí příklady na využití vzorců. Znát vzorce by měli i ti, kteří řeší lehčí NP (na 3), lehčí př. mají pouze jako ÚNP. Termín nejpozději do 30. 4. do 9:00

30. 4.

Opakování a upevnění úpravy výrazů. Zaslány na email sady příkladů na jednotlivé typy úprav, pro připomenutí vždy uveden vzorový příklad. Řešení poslat nejpozději ve čtvrtek 7. 5. do 9:00

7. 5.

Téma – rozklad na součin závorek – vytýkáním před závorku – žáci obdrželi na “školu v pyžamu“ a také na emaily vysvětlení učiva a úkoly, odevzdávat mohou na „škole v pyžamu“, pokud by měli problém, mohou posílat i emailem, jak to znají – termín nejpozději 14. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.