Čtvrtek 12. – pátek 13. 3. 2020

Text Meine Freunde + Familie Weber - všichni tento text mají již loni, proto opakujeme ........................

1. přečíst nahlas oba texty, podtrhnout slovesa.

2. odpovědět celou větou e-mailem na adresu: KutalekMartin@seznam.cz tyto otázky (do pondělí 16.3.2020)

- Ist Text Familie Weber ein Monolog, oder Dialog?

- Wie heissen die Personen, die im Text reden ?

- Wie heist Jitka´s Bruder und wie alt ist er?

- Wieviell KInder hat Frau Weber und wie heissen sie und wie alt sind sie?

- Möchte Frau Weber noch ein Kind haben?

3. vyčasuj do sešitu silná slovesa: schlafen, helfen, essen, tragen, lesen

4. vypracuj uč. MAX cv. 9/79 - sloveso fahren ve správném tvaru 

5. zopakuj si předložky s 3 pádem - IHNED, jak budeme ve škole budeme psát text na předložky:

aus, bei, gegenüber, mit, nach seit, von, zu + skloňování osobních zájmen - ich, mir, mich, např. ke mě - zu mir, k tobě zu dir atd. aby jsi v tom měl jasno.

Příště ještě dostaneš další opakovací článek, a pořadně si projdeme zájmena, mein, dein, sein a pod. 

Viel Glück :-)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 16. - 20. března

Meine Kinder, Kameraden - milé dětičky, kamarádi

posílám text, který opět máme, tak jen opakujeme.

  • Ein Geschenk für Herrn Weber und Unser Deutschkurs - Opět podtrhnout slovesa (zkontrolujeme ve škole)
  • Zopakovat způsobová slovesa, wollen, sollen a pod. máte je na pracovním listu v tabulce, musíš je umět časovat
  • Vytisknout mapu Landeskunde Europa - nalepit do sešitu - ÚKOL - vypsat všech 27 států EU v němčině. Nemusí to být podle abecedy - Budeme kontrolovat ve škole: např. Deutschland, Frankreich, Italien.......(nemusíš hlavní města, ty vypíšeme společně).
  • ÚKOL: uč. MAX 55 - je tam mail Hallo Katka a Hallo Mario - prosím přeložit a poslat. - nejlépe ve word, aby se to lépe opravovalo - termín do pondělí 23.3.2020

Příště vám pošlu malou písemečku, aby jsme měli nějaké známečky. Už je nachystaná :-) co bych pro vás neudělal :-)

držte se, už se těším, až budeme ve škole. věřte bude líp, buďme optimisty, všechno zvládneme. 

Zdraví všechny Martin Kutálek

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Týden 23. - 27. března

Meine liebe Kinder - moji milí přátelé,

ich sende euch neue Aufgaben für diese Woche - posílám úkoly na tento týden.

  • 1. nová slovní zásoba - budeme procvičovat ve škole - vytisknout a nalepit do sešitu, pomalu se je uč, ale není to otázka života a smrti.:-)
  • 2. MAX - učebnice - str. 70 - 8,9 ústně, je to trénování vyjadřování času, už jsme to dělali, jen opakování
  • 3. TESTÍK - :-) - skloňování, zájmena, předložky, práce s textem (obdoba Sonja....) - je to na známky, ne hlavní, ale na malé, zapíšeme to do ŽK, ale není to rozhodující..Žádný stres, je to kontrola pro mě a pro tebe, co jsme se naučili. Dělej test samostatně, není to pro rodiče, sourozence, jen pro tebe.  Jsou tam jen věci, které jsme se učili. Nic nového se učit nebudeme, jen budeme opakovat a "vletíme na to" podle toho, kdy dojdeme do školy a kolik toho budete mít.
  • TERMÍN ODEVZDÁNÍ TESTU - Pondělí 30.3.2020

Tak hodně štěstí a zábavy.

Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30. března - 3. dubna

Meine Freunde, liebe Kinder,

ihr schreibt mir bitte eine E-Mail - Thema: Mein Freund/mein Bruder/meine Schwester. Wie ist er/sie? Etwas positiv, etwas negativ, was sind seine/ihre Hobbys - was mag er/sie (nicht). cca 40 Wörter sind genügend. Benutze bitte sie, er, sein, ihr in korrekten form.

Du kannst Max Lehrbuch benutzrn Seite - 29/Übubg 10 + 11 und Seite 39/Übung 12 

Die besten E-Mails bekommen 1 von mir

Termin: bis nächsten Montag 6.4.2020 bis 12:00 Uhr maximum.

Danke sehr, viel Spass und Lust dazu.

Es grüsst euch Martin Kutálek


Moji přátelé, milé děti,

napište mě prosím e-mai - téma: můj přítek, bratr, sestra. Jaký, jaká je? něco positivního, něco negativního, jaké jsou jeho/její koníčky, co má (nemá) rád/ráda. cca 40 slo. Používej zájmena ona, on, jeho, její ve správném tvaru. Můžeš používat MAX učebnici str. 29/cv. 10 a 11 a str. 39/ cv. 12

Nejlepší e-maily dostanou 1

Termín: nejpozději v pondělí 6.4.2020 ´do 12:00

Zdraví vás Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

Liebe Kinder,

 Diese Woche machen wir eine Pause  - es gibt Osternferien. Also also schöne Ostern, macht ihr bitte die Ferien und ich sende etwas Neues nach Ostern.

 Tento týden si dáme pauzu - jsou velikonoční prázdniny. Takže veselé velikonoce, udělejte si prázdniny a něco nového pošlu po velikonocích.

 Ich habe eine Bedingung - 9 Kollegen müssen mir noch die Hausaugabe vom 30.3.2020 senden - Termin ist morgen 7.4.2020

Mám však podmínku - 9 kolegů mě musí poslat úkol ze dne 30.3.2020 do zítřka 7.4.2020.

MfG - S pozdravem

Martin Kutálek