-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. dubna

Liebe Kinder,

 Diese Woche machen wir eine Pause  - es gibt Osternferien. Also also schöne Ostern, macht ihr bitte die Ferien und ich sende etwas Neues nach Ostern.

 Tento týden si dáme pauzu - jsou velikonoční prázdniny. Takže veselé velikonoce, udělejte si prázdniny a něco nového pošlu po velikonocích.

 Ich habe eine Bedingung - 9 Kollegen müssen mir noch die Hausaugabe vom 30.3.2020 senden - Termin ist morgen 7.4.2020

Mám však podmínku - 9 kolegů mě musí poslat úkol ze dne 30.3.2020 do zítřka 7.4.2020.

MfG - S pozdravem

Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 17. dubna

Liebe Kinder,

posílám znovu text Ein Geschen für Herrn Weber + Unser Deutschkurs, aby se někdo nevymlouval, že ho nemá.

Přečti si to a přelož.

Odpověz tyto otázky- celou větou prosím.

 1. Sind beide Texte Monologe, oder Dialoge?
 2. Wie heissen die Personen im Text Ein Geschäng für Herrn Weber?
 3. Wie heissen die Personen im Text Unser Deutschkurs?
 4. Wer hat bald Geburtstag? 
 5. Wer begleitet Frau Weber ins Geschäft?
 6. Was möchte Frau Weber ihrem Mann kaufen? 
 7. Wer besucht einen Deutschkurs?
 8. Was alles macht die Lehrerin im Kurs? 
 9. Was macht Jitka noch Schwierichkeiten?
 10. Muss sie noch viel lernen?

Přelož:

 1. můj bratr
 2. tvoje matka
 3. jejich dům
 4. náš učitel
 5. její teta
 6. jeho strýc
 7. Váše (vykání) kniha

Termín vypracování do pondělí 20.4.2020 (do 12:00). 

MfG. Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 24. dubna

Liebe Kinder,

vezměte si článek Meine Familie - přečíst, přeložit a odpověz na tyto otázky?

Wieviel Personen hat die Familie?

Wie heisst die Dame, die diese Geschichte erzählt?

Wo lebt die Familie?

Wo arbeitet die Mutter?

Wie alt ist der Bruder und wie heisst er?

Als was möchte Annette werden?

Was mag Annette?

Was magst Du?

Termín - pondělí 27.4.2020 do 12:00

Danke sehr,

MfG. Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27. - 30. dubna

Liebe Kinder,

vezmi si článek Ein Telefongespräch - dával jsem jej ve škole, pro jistotu posílám v příloze, aby se někdo nevymlouval, že ho nemá.

1. Zkus odpovědět těchto 6 otázek - celou větou prosím.

Wer telefoniert und wem?

Wann kommt Frau Weber nach Hause?

Was muss Herr Weber kaufen? 

Wo ist Rolf?

Was macht Karin?

Hat Herr Weber genug Geld?

2. Dále zopakuj si silná slovesa, a vyčasuj slovesa: TREFFEN, SCHLAFEN.

Termín - do pondělí 4.5.2020 do 12:00 max.

MfG. Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. - 7. května

Liebe Kinder,

tím, že budeme psát testík ze zeměpisu a dějepisu, tak do NJ jen něco lehkého. 

Vezmi si článek Guten Appetit - podtrhni si slovesa a vypiš je do sešitu v infinitivu. Např.  HAT - infinitiv haben.

Posílat to tentokrát nemusíš, vrátíme se k tomu za týden.

MfG. Martin Kutálek

PS - platí povinnost poslat včas - tj. do zítřka 4.5. do 12.00 vypracovaný úkol z minulého týdne, ti co to ještě nedodali. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11. - 15. května

Liebe Kinder,

navrhuji uspořádat "videohovor" - přes Skype - moje údaje: kutalekmartin@hotmail.com, live:kutalekmartin_1

Tak si mě tam najdi, navaž konverzaci, já tě příjmu, založím si skupinu a příští pondělí si můžeme "udělat hodinu"  - tedy pokud vás bude alespoň 3/4 a víc, tak to nahradí posílání úkolů - jen budeme opakovat.

Ale, úkol na tento týden - vypracování do pondělí 18.5.2020 do 12:00 max.

Nejprve si zopakuj předložky s 3. p - AUS, BEI, GEGENÜBER, MIT, NACH SEIT, VON ZU

Přelož: (pozor, vždy je tam 3 pád)

ke mě...................................................

s tebou................................................

naproti poště.....................................

z pošty..................................................

od nás..................................................

jet autobusem...................................

po práci................................................

u Vás.....................................................

již jeden rok.........................................

z města.................................................

k ní..........................................................

Dále vezmi si článek "Sonja arbeitet in Hannover........." dělali jsme jej loni asi 50 krát. Vypiš veškeré spojení s 3. pádem - např. bei der Firma,........atd. Slovesa podtrhávat nemusíš, ty jsme na 1000% dělali loni.

Prosím posílej mě to přímo do mailu, dej odpovědět na mail, vypracuj a pošli, lépe se mě to bude opravovat, než různé ofocení, pdf a pod. děkuji. 

MfG. Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18. - 22. května

Děkuji všem, kteří byli připojení on-line. V příloze máš vypsané minulé časy od haben + sein, vytiskni si to a nalep do sešitu - musíš se to pak naučit. 

Další on-line hodina bude tento pátek 22.5.2020 v 10:00 !!! - budeme opakovat silná slovesa, tragen, schlafen, lesen, helfen, skloňovat pod. jm. s neurčitým členem a zájmena - mein, dein, sein.

Dále si vezmi článek Meine Familie - budeme ho rozebírat ať reagujete.

Děkuji Martin Kutálek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25. - 29. května

Všem připomínám, on-line hodina bude v pondělí 25.5. v 11:00 na skype.  

Nezapomeň si pročíst článek Meine Familie, ať tam zase někteří nekuňkají jako žáby u rybníka. 

Do příštího pondělí 1.6. (do 10:00) udělej tady na pyžamo následující dva úkoly:

1. vyčasuj silné slovesa: SEHEN, SCHLAFEN

2. převeď následující věty do minulého času

Wir sind in Bulgarien.

Er hat ein Buch.

Bist du in der Schule?

Wir haben keine Wohnung.

Ich habe viel Geld.

Ich bin nicht zu Hause.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 8. června

Opiš si minulý čas slovesa werden - stát se do sešitu. 

ich wurde, du wurdest, er/ sie/ es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie/Sie wurden. 

Dále si opakuj  přivlastňovací zájmena mein, dein, sein...... a skloňování osobních zájmen ich-mir-mich, du-dir-dich.....atd. a předložky s 3. pádem - aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

Vypracuj do pondělí 8.6.2020 do 11:00 do další on-line hodiny cvičení I+II zde na pyžamo - bude to opět na známky a cvičení III ústně.

I. Cvičení - doplň haben/sein/werden v minulém čase (préteritu)

1. Die Firma.............. anfangs klein, aber bald...............sie 50 Mitarbeiter.

2. Die Arbeit...............interessant, aber ich....................fast keine Zeit

3. Lenka................Ärztin (lékařka), und ................ manchmal Nachsicht.

4. Wir....................drei Wochen Urlaub und ...............in Bulgarien.

5. Es.....................heiss (teplo), ich .................oft im Garten. (na zahradě)

II. cvičení - přelož

1. její dítě..............

2. tvůj dům...........

3. naše auto..........

4. ke mě................

5. s tebou..............

III. cvičení - prostuduj článek (ústně)  "wie ich wohne" (dělali jsme ho ve škole těsně, než se školy zavřely) ať tam zase někteří nekuňkáte jako dnes.

Děkuji. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

8. - 12. června

Liebe Kinder,

naučte se kontinenty - Afrika, Asien, Amerika, Europa, Australien - světové strany, nord, süd, ost, west a např. Osteuropa, Westasien apod.

Termín pro odevzdání do příští (poslední) on-line hodiny - pondělí 15.6.2020 v 11:00

Odpověz na otázky:

Wo liegt Syrien? Syrien liegt in Asien

Wo liegt Libanon?

Wo liegt Chille?

Wo liegt Ägypten?

Wo liegt Weissrusland (Bělorusko)

Wo liegt Nordkorea?

Wo liegt Albanien?

Dále mě napiš v minulém čase.

Ich werde Politiker, deshalb (proto) habe ich viel Geld.

Dann bin ich in der Türkei. Ich habe dort viele Freunde.

Meine Frau wird Ärtztin. 

Meine Freunde haben keine Zeit für mich, sie sind in der Gaststäte (v hospodě).

Ich bin reich (bohatý), ich habe alles (vše)

In der Ukräine ist alles super.

Danke sehr für die Kooperation,

MfG. Martin Kutálek