Český jazyk a literatura

Úkoly 11. - 20. 3. 2020

Mluvnice – zvuková stránka slova, nauka o slově

  • Dodělat pracovní list – hláskosloví
  • Do sešitu velký nadpis Nauka o slově

-zopakovat kořen, předpona, přípona, koncovka, odvozená slova (viz sešit 7., 8. ročníku a učebnice str. 20 – 22)

-učebnice str. 20/2a-g vypracovat písemně do sešitu

-zopakovat obohacování slovní zásoby: skládání, odvozování, zkracování (viz sešit 7., 8. ročník a učebnice str. 23 + vlepit a vyplnit pracovní list – slovotvorný rozbor…)


Sloh - dokončit zadanou slohovou práci nanečisto

----------------------------------------------------------------------------------------------

úkoly 23. - 27. března

Uvedené zadání a další materiály k výuce byly zaslány všem žákům na jejich emailové adresy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

úkoly 30. 3. - 3. dubna

zadání v příloze