16. – 20. března

Mrkněte do učenice, prostudujte a zapište do sešitů.

Téma (nadpis): Liberecký kraj

Zápis naleznete v prezentaci.

 

zadání na 23. – 27. března

Zdravím vás devítko, věřím, že se úplně neflákáte. Posílám další materiály, není to nic těžkého.

Mrkněte do učenice, prostudujte a zapište do sešitů.

Téma (nadpisy): Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Zápisy naleznete v prezentacích.

zadání   1. – 10. dubna

Téma: ČR

Úkol: Vytvoř referát na jakoukoliv zajímavost v ČR.

Příklady: přírodní nebo kulturní památku, sportovní klub, architekturu, NP,…

Podmínky:

Jak má referát vypadat:

•             Max 3 strany A4. (Word, Powerpoint, atd.)

•             Písmo Times New Roman nebo Calibri, velikost 12, nadpisy 14 - tučné.

•             Doporučuji používat odrážky a vhodné členění textu.

•             Text doplnit max. čtyřmi, tematicky vhodně zvolenými, obrázky (nezapomenout obr. správně popsat).

•             Pokud čerpáš z knih, učebnice, encyklopedií, internetu, musíš uvést odkaz.

•             Např. Čerpáno z: Učebnice Zeměpisu pro 9. ročník, Nová škola.

Upraveno z internetu: http://www.zemepis.com/Cesko.php

•             Pozor: www.google.com či www.wikipedie.cz nejsou plnohodnotnými odkazy - je třeba užít přesnou webovou adresu, ze které získáváte informace a obrázky.

Co referát nesmí obsahovat:

•             Překopírovaný text z internetu, či přepsaný z knihy - z těchto zdrojů čerpejte, ale tvořte vlastní věty, učte se získané informace zjednodušovat do vašeho jazyka, ať jim rozumí i vaši spolužáci.

•             ZÁKAZ používání referátů jiných žáků.

Odevzdání práce:

•             Do 10. 4. 2020

•             Mailem na ivo.frolec@centrum.cz