Obecné informace o domácí výuce v matematice:

Na webu školy zde zveřejním obecné informace – probírané téma, termín odevzdání úkolu. Na email žáci obdrží konkrétní vysvětlení učiva, návody, úkol. Splněný úkol zašlou emailem nejpozději do určeného termínu. Odevzdaný úkol zkontroluji, upozorním na případné chyby, budu případně požadovat opět do jistého termínu opravu. Stav odevzdaných úkolů si budu zapisovat a toto hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace.

Upozorňuji, že žáci nemají prázdniny, že jsou povinni si plnit zadávané úkoly. Úkoly jsou zadávány tak, že jejich splnění nezabere více než hodinu za celý týden, v případě neporozumění se mohou žáci dotazovat elektronicky i telefonicky, pro žáky, kteří mají problémy s chápáním M, jsou vždy připraveny jednodušší náhradní a také i úplně náhradní (pro každého splnitelné) úkoly. V případě, že nesplní v termínu úkol, budu kontaktovat formou sms rodiče. Pokud ani po tomto upozornění nebude v dalších týdnech probíhat plnění úkolů bez problémů, budu se řídit rozhodnutím ředitelky školy – tito žáci budou povinni si vždy v pátek v době od 8:00 hod do 10:00 hodin osobně ve škole převzít zadání úkolů na další týden a zároveň odevzdat splněné úkoly.

V případě, že žák(yně) nemohl(a) v daném týdnu ze závažných důvodů (např. nemoc, selhání techniky…) úkol splnit, prosím rodiče, včas mě informujte. Dohodneme se na dalším postupu.

Gajdůšková

gajduskova(zavináč)zspraksice.cz, tel. viz Základy spolupráce v sešitu M a F vašeho dítěte

Úkoly:

12. 3.

Aktuálně se věnujeme učivu funkce – lineární, stručně kvadratické a nepřímá úměrnost. Pracovní list s úkoly jsem poslala dle naší úterní dohody spolužačce Lence, která měla za úkol toto všem rozeslat. Pokud vám email s úkoly nedorazil, kontaktujte, prosím, (všichni, i ti žáci, kteří nebudou vykonávat přijímací zkoušky na SŠ) Lenku. Pracovní list vypracujte např. do sešitu procvičování dle pokynů v emailu zaslaném Lence, ofocené mně pošlete na email gajduskova(zavináč)zspraksice.cz. Do předmětu emailu uveďte své jméno a třídu. Termín – nejpozději do úterý 17. 3. do 9:00.

17. 3.

Chválím žáky, všichni poslali včas řešení úkolu z 12.3. Žáci, kteří se připravují na přijímačky, počítají poctivě z pracovního sešitu příprava na PZ. Pokud si s nějakým př. nevíte rady, nafotí, pošlou, pošlu návod. Žáci, kteří se na přijímačky nepřipravují, procvičujte alespoň chvilku denně – využít online testů –zš dobřichovice – matematika – doporučuji procvičovat témata, která se budou hodit na učiliště – např. 6. třída – obvody, obsahy čtverce, obdélníku, krychle, kvádr, desetinná čísla, ze 7. třídy testy na %, přímou a nepřímou úměrnost, z 8. třídy mocniny, odmocniny. Přijímačkoví zde najdou také možnosti k procvičení.

Termín – do 19. 3. do 9:00 chci na email odezvu, jak jsou na tom přijímačkoví, co řeší, zda je problém, od nepřijímačkových očekávám informaci, které testy zkoušeli a zda byl problém.

20. 3.

Chválím téměř všechny žáky za poctivou komunikaci s učitelkou, za plnění úkolů.

Přijímačkoví – pokračujte v příkladech v brožuře Příprava k PZ. Udělejte si test zdarma viz https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/

Tady žádám o spolupráci rodiče, výsledek testu posílají na email rodičů (na konce testu se zaškrtává, že adresát má více než 18 let). Výsledky testu mně žáci pošlou na email, ať vím, co je nutno více opakovat, které př. činili největší problém.

 Nepřijímačkoví, opakujte testy ze ZŠ Dobřichovice (každý den něco, ať nevyjdete ze cviku), pokud chcete, vyzkoušejte taky test na scio a pak pošlete, jak jste dopadli.

Termín – 26. 3. do 9:00

27.3.

Nejnovější verze PZ – proběhnou, jeden pokus, takže se určitě budeme dál intenzivně připravovat. Dle žáky zaslaných výsledků scio obdrželi na email postupy řešení úloh, které některý z žáků nezvládl, dle tohoto si žáci nastudují, co nevěděli, případně se ozvou s dotazem na email učitelky. Doporučuji další testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

jsou tam zkušební testy, test z loňského roku včetně výsledků, je tam i vidět, jak vypadá zadání apod. Pokud nebude jasný postup řešení, pošle žák odkaz, který test, číslo př. nebo přímo zadání př., vysvětlím postup. Pokud narazíte na netu na nějaký dobrý hodící se zdroj do M k PZ, prosím, informujte se navzájem.

.

3. 4.

Učivo podobnost, odkazy na videa, nejsou úplně nej, ale dá se z nich na podobnost něco pochopit. Doporučuji především konajícím PZ je postupně shlédnout. :

https://www.youtube.com/watch?v=ufZNxtHfH7E

https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo

https://www.youtube.com/watch?v=SqTlOSfG8E4

https://www.youtube.com/watch?v=7wlsOQw-xUg

https://www.youtube.com/watch?v=F5Nt7Yq5PCY

https://www.youtube.com/watch?v=I9ZSATPB-1o

Na email zaslán pracovní list s příklady, typ trojúhelníky zkontrolovat se zaslanými výsledky, slovní úlohy vyřešit, vyfotit a poslat – nejpozději do 9. 4. do 9:00

9.4.

Źáci obdrželi na email témata k procvičování, využijí testy na zsdobrichovice.cz

17. 4.

Emailem poslány odkazy na videa, kde jsou vysvětlovány příklady z testů. Doporučuji i těm, co PZ nedělají, vysvětluje velmi podrobně i naprosto základní a jednoduché výpočty. Dále projít si kurz a test zdarma, poslán odkaz, žáci mají poslat reakci na test, jak zvládali, problémové úlohy – termín 23. 4. do 9:00

24. 4.

Doporučuji dál videa, co jste nestihli, kde velmi podrobně vysvětluje Marek Valášek příklady podobné těm, co mohou být u PZ. Odkazy na videa obdrželi minulý týden. Úkol – na odkaze poslaném na email vyřešit online testy, v jednom z nich je při hodnocení chyba – najít chybu, poslat nejpozději do 30. 4. do 9:00 (pokud si s některým př. neporadí, kdykoliv napsat nebo zavolat)

30. 4.

Úkol: na odkaze: https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-okruhy

Udělat si test – 2. týden – početní operace s čísly. U každého příkladu je hned možné otevřít správné řešení. V jednom příkladu je opět uvedeno chybné řešení. Zjistit, v kterém, poslat správné řešení tohoto př. - termín nejpozději do 7. 5. do 9:00

14. 5.

Od 15. 5. budou úkoly elektronicky zadávány na www.skolavpyzamu.cz, kam se žáci registrovali. V případě technického problému se mohou ozvat a úkol bude zaslán emailem. Stále platí, že pokud nebudou žáci komunikovat elektronicky, budou si úkoly vyzvedávat a odevzdávat osobně ve škole.